DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Böbrek kanseri nedir?
Böbrek Hakkında Genel Bilgiler
Vücutta metabolizma sonrası oluşan zararlı maddeleri ve fazla suyu idrar yoluyla
uzaklaştırmak ana görevidir. Bunun yanı sıra kan basıncını (tansiyon) ayarlamada ve
kan yapımında da rol oynarlar. Böbrekler sırtta göğüs kafesinin alt kısmında her iki yanında
yer alırlar ve kuvvetli sırt adaleleri ve alt kaburga kemiklerince dış etkilere karşı korunurlar.
Böbreğin üst yüzeyi elmanın dış kırmızı kabuğu gibi bir zarla kaplıdır bu zarın etrafında
yağlı doku bulunur. Böbreği çevreleyen bu yağlı dokuyu gerota adı verilen bir zar çevreler
onun da etrafında bir yağ dokusu daha bulunur. Her bir böbrek içinde yer alan yaklaşık
1 milyon adet küçük süzgeçler yardımıyla (glomerül), kan içindeki atık maddeler süzülür.
Kandan süzülen maddelerden oluşan bu sıvı, böbrek içinde yer alan ufak kanalcıklardan
(tübüller) geçerken bir kısmı vücut tarafından yeniden emilir ve süzülmemiş olan diğer
maddeler atılır ve sonunda dışarı attığımız net idrarı oluşturur. Oluşan idrar böbrekteki
toplayıcı havuzcuklar kanalıyla ana havuza (renal pelvis) ve oradan da üreter isimli kanal
ile bir süre depolanacağı mesaneye (idrar torbasına) iletilir.

 Böbrek Kanseri Nedir?
Böbrekte bir çok farklı kanser türü gelişebilir. Bu kanser türlerini iyi huylu ve kötü huylu olmak
üzere 2 gruba ayırırız. Böbrekte en sık görülen kitle basit böbrek kistleridir. Böbrek kisti iyi
huylu bir kitle olup kanser değildir. Çoğu zaman rastlantısal olarak ortaya çıkan böbrek kistleri
insan yaşamını hiçbir zaman tehdit etmez. Böbrek kistleri çoğu zaman tedaviyi bile
gerektirmezler, kist boyutlarının yıllık takibi yeterli olur. Böbrek kanseri ise kötü huylu bir kitle olup,
böbrek kistlerinin aksine insan yaşamı için tehdit oluşturabilir.

Böbrek kanseri böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarının içini döşeyen hücrelerden (epitel)
kaynak alır. Clear cell karsinom,hipernefroma, alvooler karsinom gibi isimler kullanılsa da
günümüzde renal hücreli karsinom veya renal adenokanser olarak adlandırılmaktadır. Böbrek
kanseri de denilen adenokarsinom, küçük idrar kanalcıklarından (tübül) kaynaklanırken, böbrek
pelvisi ve üreter kanalından kaynaklanan değişici epitel hücreli kanser adı verilen farklı bir formu da
gelişebilir. Her yıl yaklaşık 10 bin kişiden birinin böbrek kanserine yakalandığı, 30 bin kişiden
birinin de bu hastalıktan kaybedildiği sanılmaktadır. Böbrek hücreli kanser (renal cell ca) tüm kötü
huylu böbrek tümörlerinin % 85 ini yetişkin kanserlerinin de yaklaşık % 3ünü teşkil eder. Erken tanı
konulup uygun tedavi verilirse böbrek kanserinin tamamen iyileşeceği unutulmamalıdır. Erken evrede
tanı konulduğu takdirde böbrek kanserli hastaların yaşam oranları %70 ila %100 arasında olabilmektedir.
Tanı sırasında böbrek hücreli kanser olgularının % 30 unun metastatik (organ dışına yayılmış)
hastalığı bulunmaktadır. Böbrek hücreli kanserlerin en önemli özelliği radyoterapi veya kemoterapiye
dirençli olmalarıdır. Hormonal tedaviye de zayıf yanıt verirler. Böbrek hücreli kanserler eğer erken
dönemde yani böbreğe sınırlı iken yakalanırlarsa cerrahi olarak çıkarılabilirler. Böbreğe sınırlı böbrek
hücreli kanser olguları için en etkili tedavi yöntemi budur. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki
ameliyat sonrası 5 yıl içinde hastaların % 35 - 50 sinde nüks (tekrarlama) görülebilmektedir.

Highslide JS
Şekil 1: Normal Genitoüriner Sistem Anatomisi
Highslide JS
Şekil 2: Böbrek anatomisi ile beraber böbrek üst bölümünde yerleşimli böbrek tümörünün kesitsel şematik görünümü.
Highslide JS
Şekil 3:Böbrek kanserinin kesitsel görünümü. Ok, normal böbrek dokusunun altında yerleşmiş, tümöral dokuyu göstermekte.

  • •  Böbrek kanseri nedir?
  • •  Risk faktörleri nelerdir?
  • •  Belirtileri nelerdir? Nasıl tanı konulur?
  • •  Tedavi seçenekleri nelerdir?
  • •  Hasta takibi nasıl yapılır?
  • •  Profesyoneller için