DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Hasta takibi nasıl yapılır?
Böbrek Kanserinde Takip

Böbrek kanserli hastaların tedavi sonrası izlenmesi çok önemlidir. Doktorun belirleyeceği aralıklarla
fizik muayene, akciğer grafisi ve laboratuvar testleri ile izlenir. Doktor gerektiğinde ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi veya başka tetkikler de isteyebilir. Hastalar kendisine anlatılanların dışında bir
problemle karşılaştığı zaman hemen doktora başvurmalıdırlar. Radikal nefrektomi yapıldıktan sonra
hastalar 3-6 ayda bir düzenli olarak takip edilmelidir. Hastalıkta herhangi bir ilerleme olup
olmadığı değerlendirilmelidir. Prognozu (hastalığın seyri) ve nasıl bir tedavinin uygulanması gerektiğini
etkileyen faktörler vardır.

Bu faktörlerin başında
• Hastalığın klinik evresi
• Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gelir.

Hastaların prognozu, hastalığın evresi ile ilgilidir. Erken evre hastalığı olanlarda %88-100’lük 5 yıllık
yaşam süresi öngörülmekte iken ileri evre hastalığı olanlarda bu oran %15-20’lere düşmektedir.

Böbrek Kanseri Hastalarının Beslenmesi

Kanser tedavisi boyunca yeterli kalorinin ve proteinin alınması kilo ve güç kaybının
engellenmesi açısından önemlidir. Bazı hastalar yemek yerken zorlanabilir ve
iştahlarını kaybedebilirler. İştah kaybına ek olarak bulantı, kusma, ağız yarası gibi yan etkiler yeme
işini zorlaştırır.

Böbrek Kanseri Hastalarına Psikolojik Destek

Ciddi bir hastalıkla yaşamak kolay değildir. Kanserli hastalar ve yakınları birçok problemle karşılaşabilir.
Yeterli bilgi ve desteğe sahip olununca bunlarla mücadele etmek kolaydır. İyi bilinmektedir ki böbrek
kanseri bulaşıcı değildir. Hiç kimse bir başkasından böbrek kanseri “kapmaz”. Kanserli hastalar
gelecekleri hakkında, aile, meslek ve günlük aktivitelerini yapıp yapamayacakları hakkında
endişelidirler. Böbrek kanserli hasta ve ailesi gelecekte kendilerini neyin beklediğini, özellikle de
tedavi edilebilme şansını merak eder. Unutulmamalıdır ki istatistikler geniş hasta gruplarından elde
edilmiş ortalama sayılardır. Beklenebileceği gibi belirli bir hasta için kesin fikir vermez. Yine de
geniş serilerden elde edilen sonuçlar göstermiştir ki en etkili öngörücü faktörler tümörün yayılma
miktarı (evre) ve histopatolojik olarak saptanan derecesidir (grade). Tümörün yaygınlığı ve tümörün
patologlarca saptanan histolojik derecesinin yüksekliğinin beklenen yaşam süresi üzerinde negatif
etkisi bilinmelidir.

Ve asla unutulmamalıdır ki;

BÖBREK KANSERİ ERKEN TEŞHİS EDİLİRSE TAMAMEN TEDAVİ EDİLEBİLİR.

  • •  Böbrek kanseri nedir?
  • •  Risk faktörleri nelerdir?
  • •  Belirtileri nelerdir? Nasıl tanı konulur?
  • •  Tedavi seçenekleri nelerdir?
  • •  Hasta takibi nasıl yapılır?
  • •  Profesyoneller için