DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Laparoskopi ve laparoskopik üroonkoloji
Laparoskopi nedir ? Ne zaman uygulanır ?

Teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelere paralel olarak, tıp dünyasında da son yıllarda büyük yenilikler olmuştur. Cerrahi alanındaki bu gelişmelerin en önemlilerinden biri altın standart olarak da adlandırılan laparoskopik cerrahidir. Cerrahinin tıp bilimi içinde yerleşmesi ile kendi içinde çağ atlayan tıp, belki de ikinci büyük devrimini, laparoskopik cerrahi ile yaşamıştır. Halk arasında, kansız ameliyat veya kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopi, karın boşluğunun endoskopik yolla incelenmesidir. Göbeğin hemen altından yerleştirilen özel bir iğne ile karın içine karbondioksit gazı verilerek, rahat çalışmayı sağlayacak gaz dolu potansiyel bir boşluk oluşturulur. Daha sonra gereken sayıda giriş noktalarından (2-4 adet) trokar adı verilen değişik çaptaki (5-10 mm.) kanallar karın duvarına yerleştirilir. Bu kanallar yoluyla görüntüyü sağlayan teleskop ve diğer yardımcı aletler operasyon bölgesine ulaştırılır. Gerekli bağlantılar kurulduktan sonra, görüntü monitöre aktarılarak işlem başlatılır (Şekil-1). Bu sayede böbrek, mesane, prostat gibi ürolojik organları ve diğer batın içi organları ilgilendiren hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme ve de gerekirse aynı anda yukarıda sözü edilen, karın alt bölgesinde açılan deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir.

Ürolojide laparoskopik cerrahinin kısa tarihçesi
Laparoskopik cerrahinin gelişimi çok eskilere dayanır. Yüzyılın başından beri bu alanda çeşitli adımlar atılmıştır. Fakat genel cerrahların bu yöntemi cerrahiye sokmaları çok geç olmuştur. Ancak 1980li yıllarda bu yöntem uygulanmaya başlamıştır. Bu yöntemin ilk uygulaması 1989da Fransada yapılmıştır. İlk defa başarılan safra kesesi ameliyatından sonra bu tekniğin popülaritesi 90lı yıllarda tüm dünyaya yayılmıştır.

1992 İlk laparoskopik nefrektomi
1994 İlk laparoskopik pyeloplasti
2000 İlk laparoskopik radikal prostatektomi
2001 İlk radikal sistektomi

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre daha kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için oldukça deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş eğitimi gerektirmektedir.

Laparoskopik cerrahi uygulanabilen durumlar
Laparoskopi ürolojideki birçok cerrahi girişimde uygulanabilir bir tekniktir. Gerçekten, karınzarı dış bölümünde yer alan ürolojik organların ameliyatları (böbrek, böbreküstü bezi, üreter, prostat, lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması gibi) daha az hasar ve ameliyat sonrası ağrı ile laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Miminal invaziv (daha az yaralayıcı) cerrahi olarak kabul edilen laparoskopik cerrahi, tüm dünyadaki gelişmiş merkezlerde, açık cerrahiden daha sık uygulanır hale gelmektedir.

Üroonkolojide sıklıkla uygulandığı hastalıklar:
• Prostat kanseri (Laparoskopik Radikal Prostatektomi)
• Böbrek kanseri (Laparoskopik Radikal ve Parsiyel Nefrektomi)
• Testis kanseri (Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi)
• Mesane kanseri (Laparoskopik Radikal ve Parsiyel Sistektomi)
• Böbrek üstü bezi (adrenal) tümörleri (Laparoskopik Adrenalektomi)

Laparoskopi, genel anestezi altında ve ameliyathanede yapılır. Kullanılan aletler ise bu amaç için özel olarak hazırlanmış cihazlardır.

Laparoskopik işlemlerin en büyük faydalarından birisi operasyon sonrası günlük yaşama kısa sürede dönebilmektir. Hasta bir çok ameliyatta 1-3 gün içerisinde taburcu olur. Açık ameliyata kıyasla çok daha kısa sürede iyileşme, daha az ağrı ve daha az enfeksiyon (iltihaplanma) riski gibi avantajları vardır.

Laparoskopi işlemi ne kadar sürer?
Laparoskopi, tanısal amaçlı yapılmış ise oldukça kısa bir sürede yaklaşık olarak 20-25 dakikada sonuçlanır. Fakat hastanın operasyon için hazırlanması, uyutulup, uyandırılması ortalama 30-35 dakikalık bir süreyi gerektirecektir. eğer tedavi edici bir işlem uygulanacak ise tedavinin şekline göre, saatlerce süren ameliyatlar da olabilir.

Elbette her cerrahi girişim gibi laparoskopinin de kendine özgü komplikasyonları olabilir. Komşu organ zedelenmeleri, kanama ve enfeksiyon (iltihaplanma) riski söz konusudur. Ancak tecrübeli ve dikkatli ellerde, bu tür problemler % 1'den daha az oranda görülecektir.

Açık operasyonlara kıyasla laparoskopik cerrahi maliyeti nasıldır?

Modern teknolojik aletlerin icadı ve bu aletlerin üretiminin yaygınlaşması ile eskiye nazaran laparoskopik ameliyatlarda maliyet oldukça düşmüştür. Bununla birlikte kullanılan teknik malzemeler nedeni ile kabaca açık ameliyatlara nazaran maliyet %20-50 oranında artabilmektedir.


  • •  Laparoskopi ve laparoskopik üroonkoloji
  • •  Laparoskopik prostatektomi
  • •  Laparoskopik nefrektomi
  • •  Laparoskopik sistektomi
  • •  Laparoskopik RPLND
  • •  Profesyoneller için