DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Mesane kanseri tanısı nasıl konulur?
Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?
 İdrar analizi (tam idrar tahlili)
 Fizik muayene; makattan parmakla muayene ve kadınlarda vajinal muayeneyi de kapsar.
 İdrarın sitolojik değerlendirilmesi: Alınan idrar örneğinin mikroskop altında değerlendirilerek, anormal hücrelerin varlığının araştırılmasıdır. Hastalığın derecesi hakkında bilgi edinilebilinir fakat kesin tanıda her zaman yeterli olmayabilir.
 Sistoskopi: Işık ve optik sistemi olan bir uzun ince teleskop yardımıyla idrar kanalından girilerek, idrar kanalını ve mesane içini direkt görerek değerlendirme işlemidir (Şekil 1 ve 2). Kadınlarda bu işlem hiçbir anesteziyi gerektirmezken, erkeklerde idrar kanalının içine verilen bir anestezik ile lokal (mevzi) anestezi altında rahatlıkla sistoskopi yapılabilir. Bu işlem sırasında tümör şüphesi olan alanlardan biyopsi örneği alınabilmektedir. Bu biyopsi örneklerinin patolojik olarak değerlendirilmesi kesin tanı koydurucudur.
 İntravenöz pyelografi (İVP): Damardan verilen ve böbreklerden atılan kontrast madde ile, böbrekteki idrar toplayıcı sistemin, üreter denilen idrar kanalının ve mesanenin doldurularak değerlendirilmesidir (Şekil 3).
 Bilgisayarlı tomografi (BT): Damardan verilen kontrast madde öncesinde ve sonrasında böbrek ve mesanenin kanser varlığı açısından detaylı değerlendirilmesi yanında etraf dokulara kanserin sirayet edip etmediğinin anlaşılması konusunda fikir verir (Şekil 4).
 Ultrasonografi: Tanıda en sık kullanılan ve ilk başvurulan görüntüleme yöntemi ve hastaya en az zarar verenidir. Mesane içerisindeki tümöral oluşumlar kolayca belirlenebilir (Şekil 5).
 Akciğer grafisi: Mesane kanserinin akciğerde yayılımının olup olmadığı hakkında bilgi edinmek için yapılmaktadır.
 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Mesane kanserinin değerlendirilmesinde BT’ye üstünlüğü yoktur. BT ile benzer düzeyde mesane kanseri hakkında bilgi verir.
 Kemik sintigrafisi: Kanser hücrelerinin kemiklere sirayet edip etmediği hakkında bilgi vermesi için yapılan bir değerlendirme yöntemidir. Damardan verilen küçük miktardaki radyoaktif madde, kan dolaşımına girerek kan yoluyla kemikte toplanır. Bu maddenin toplandığı kemik görüntüleri ise bir tarayıcı tarafından görüntülenir. Kanser olan kemik yapılarda radyoaktif maddenin toplanması daha fazladır ve yüksek aktivite gösterir.
Highslide JS
Şekil 1: Sistoskopi seti
Highslide JS
Şekil 2: Mesane tümörünün sistoskopideki görünümü
Highslide JS
Şekil 3: Sol üreter ağzını tutan mesane tümörünün IVP görüntüsü
Highslide JS
Şekil 4: Mesane tümörü BT görüntüsü
Highslide JS
Şekil 5: Mesane tümörü USG görüntüsü

  • •  Mesane hakkında genel bilgiler
  • •  Mesane kanseri tedavi seçenekleri nelerdir?
  • •  Mesane kanseri tanısı nasıl konulur?
  • •  Mesane kaserinde radikal cerrahi
  • •  Mesane kanserinde takip
  • •  Sistoskopi nedir?