DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Ulusal çalışmalarım
1. Dayanç, M., Göktaş, S., Yıldırım, İ., Peker, A.F. ‘‘ Distal hipospadias onarımında tek yüzeyli transvers prepisyum flepli Mathieu yöntemi ’’ Türk Üroloji Dergisi, 24(3), 288-91, (1997).
2. Göktaş, S., Önür, H., Yıldırım, İ., Özgök, Y. ‘‘ Böbrek hidatik kisti’’, Göztepe Tıp Dergisi, 12, 118-120, (1997).
3. Dayanç, M., Kilciler, M., Yıldırım, İ., Peker, A.F. ‘‘ Vezikoüreteral reflü tedavisinde endoskopik subüreteral kollogen enjeksiyonu ’’ GATA Bülteni, 39, 439-42, (1997).
4. Dayanç, M., Göktaş, S., Önür, H., Yıldırım, İ., Peker, A.F. ‘‘Bilateral fonksiyone böbrekli olgular için yeni bir üreterosistoplasti tekniği’’ , Türk Üroloji Dergisi, 22, 443-9, (1997).
5. Dayanç, M., Göktaş, S., Yıldırım, İ., Peker, A.F. ‘‘Mesane ogmentasyonuna yeni bir yaklaşım’’ Türk Üroloji Dergisi, 23, 90-94, (1997).
6. Özgök, A., Yıldız, M.M., Özgök, Y., Yıldırım, İ. ‘‘Transüretral cerrahi sonrası oluşan üretra darlıklarında lokal anesteziklerin elektriksel iletkenliğinin rolü’’ GATA Bülteni, 39, 369-73, (1997).
7. Dayanç, M., Göktaş, S., Yıldırım, İ., Topçu, A., Peker, A.F. ‘‘Distal hipospadias onarımında tubularize edilmiş plak üretroplastisi’’ Türk Üroloji Dergisi, 24(3), 283-7, (1997).
8. Dayanç, M., Tan, M.Ö., Yaldız, M., Yıldırım, İ. ‘‘Myelomeningoselli çocuklarda leak point pressure, mesane kompliansı ve klinik statü değerlendirilmesi’’ Gülhane Tıp Dergisi, 40(4), 466-9, (1998).
9. Gökalp, A., Sağlam, M., Tan, M.Ö., Özgök, Y., Dayanç, M., Yıldırım, İ. ‘‘Giant vesicle stones: Report of 2 cases’’ Journal of Ankara Medikal School, 20(4), 221-222, (1998).
10. Göktaş, S., Tan, M.Ö., Özgök, Y., Yıldırım, İ., Kilciler, M., Peker, A.F., Erduran, D. ‘‘Gleason 7 skoru orta derecede diferansiye bir tümör kabul edilmeli mi?’’ Üroloji Bülteni, 9, 131-4, (1998).
11. Göktaş, S., Tan, M.Ö., Özgök, Y., Yıldırım, İ., Peker, A.F. ‘‘Prostat kanserli olguların ilk biyopsisinde Gleason skoru 9 ve 10 saptanmasının evre ile ilişkisi’’ Üroloji Bülteni, 9, 213-5, (1998).
12. G. Adil., D. Murat., Ö, Ayhan., T.M. Özgür., Y. İbrahim., P.A. Fuat., F. Rıfkı. ‘‘Renal karsinomun parotis bezine metastazı’’ BJU Int. Türkçe. 1, 43-44, (2000).
13. Tahmaz,L., Yağcı,S., Yıldırım,İ., Peker,A.F., Dayanç,M., “Palpabl İnmemis Testislerde transskrotal Orşiopeksi ”, Türk Üroloji Bülteni, 27, 176-178, (2001).
14. Tahmaz, L., Yıldırım, İ., Bedir, S., Yağcı, S., Dayanç, M., Peker, A.F. ‘‘Genitoüriner sisteme uygulanan protezlerin geç komplikasyonları’’ Türk Üroloji Dergisi, 27(2), 202-6, (2001).
15. Topçu, A., Bedir, S., Kilciler, M., Yıldırım, İ., Dayanç, M., Peker, A.F. ‘‘Erektil disfonksiyonda alternatif testler: Korpus kavernozum elektromiyografisi ve biyopsisi’’ Türk Üroloji Dergisi, 28(3), 281-8, (2003).
16. Yıldırım, İ., Tahmaz, L., Avcı, A., Dayanç, M. ‘‘Çocukta hidronefroz nedeni olarak ender görülen bir lezyon: Fibroepitelyal polipozis’’ Üroloji Bülteni, 14(4), 197-198, (2003).
17. Bedir, S., Yıldırım, İ., Irkılata, H.C., Tahmaz, L., Dayanç, M., Peker, A.F. ‘‘Priapizm deneyimlerimiz’’, Türk Üroloji Dergisi, 29(1), 54-7, (2003).
18. Yıldırım, İ., Bedir, S., Avcı, A., Dayanç, M., Peker, A.F. ‘‘Laparoskopik radikal prostatektomi uygulaması’’, Türk Üroloji Dergisi, 29(2), 222-4, (2003).
19. Yıldırım, İ., Bedir, S., Ceylan, S., Seçkin, B., Erduran, D. ‘‘Evaluation of Circumcision in Turkey’’, Journal of Ankara Medical School, 25(3), 127-32, (2003).
20. Bedir, S., Yıldırım, İ., Ceylan, S., Seçkin, B., Göktaş, S., Erduran, D. ‘‘Türkiye’de askerlik görevine yeni başlayan genç erişkin erkeklerde çeşitli konjenital ve edinsel ürogenital anomali ya da sorunların saptanması’’, Üroloji Bülteni 14, (3)157-9, (2003).
21. Tahmaz, L., Yıldırım, İ., Irkılata, H.C., Dayanç, M., Peker, A.F. ‘‘İnmemiş testis hakkında gerçekler ve hormonal tedavi’’, Galenos Tıp Dergisi, 7(90), 67-73, (2004).

  • •  Özgeçmiş
  • •  Uluslararası çalışmalarım
  • •  Ulusal çalışmalarım