DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Tedavi seçenekleri nelerdir?
Sizin İçin Doğru Tedavinin Seçilmesi
Prostat kanserinin tedavisi kanserin evresi, nasıl seyrettiği, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ile değişik tedavi seçeneklerinin yan etkileri göz önünde bulundurularak belirlenir. Çok sayıda değişik tedavi seçeneği bulunduğundan, size uygulanacak tedavinin belirlenmesinde sizin, ailenizin ve doktorunuzun yukarda belirtilen temel kriterleri göz önünde bulundurarak birlikte karar vermesi en uygun yaklaşım olacaktır.
Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri prostat kanserinin evresidir. Erken evrelerde birinci amaç kanseri vücuttan tamamen çıkarmak ya da kanser hücrelerini öldürmektir. Eğer kanser ileri evrelere ulaşmış ise kanser hücreleri tamamen temizlenmeyecek ya da öldürülemeyecek kadar çoğalmış demektir. Bu durumda kanserin büyümesini yavaşlatmayı veya durdurmağı amaçlayan tedavi seçenekleri ön plana çıkar.

Kesin tedavi (tam kurtarma)
Eğer kanser erken dönemde yakalanmış ise, şansımız çok yüksektir. Kanser cerrahi olarak çıkartılabilir (radikal prostatektomi) ya da radyoterapi (ışın tedvisi) ile yok edilebilir.

Kontrol altına almak için tedavi
Eğer kanser ileri evrede bulunmuş ise, yaygınlığı ve bunun etkileri genellikle tedavi edilebilir. Kanser cerrahi, radyasyon, hormon tedavisi veya kemoterapi (ilaçla tedavi) ile tedavi edilebilir.

Bekle gör tedavisi
Hastanın bir tedavi yapılmadan takip edilmesidir. Her ne kadar tedavi edilmeyen prostat kanseri büyümeye devam edersede, sıklıkla bu büyüme oldukça yavaş olmaktadır. Gerçekten prostat kanseri büyümesi yeterince yavaş olabilir ve tedavisiz bırakılsa dahi insan hayatının herhangi bir devresinde problem yaratmayabilir. Yaşlı erkeklerde takip mantıklı bir seçenektir özellikle kanser küçük ve mikroskopik incelemede düşük dereceli ise. Çalışmalar göstermiştir ki eğer kanser yüksek dereceli ise 10 yıl içinde sağlık ve yaşam için önemli bir tehdit olmaktadır.
Bu kapsamda, yaşınıza, mevcut sağlık durumunuza, tümörünüzün tipine bağlı olarak doktorunuz size herhangi bir tedavi şekli önermeyebilir. Buna “Bekle Gör” tedavisi denir. Doktorunuz durumunuzu sıkı bir şekilde takip edecektir. Doktorunuz size ne sıklıkla takibe gelmenizi söyleyecektir.

Hastalıklı dokuların çıkarılması
Eğer kanserinizi prostatınıza sınırlı gibi gözüküyorsa, doktorunuz size cerrahi önerebilir (radikal prostatektomi). Radikal Prostatektomi (RP), lokalize prostat kanserinin (prostat kapsülü içinde sınırlı olan) tedavisi için yapılan radikal cerrahi müdahaledir. Prostat tüm kapsülüyle ve arkasında veziküla seminalislerle birlikte çıkarılır ve mesane boynu üretraya (idrar yoluna) yeniden ağızlaştırılır. Çıkarılan parçanın patolojik incelenmesinde kanser tümüyle prostat kapsülü içinde sınırlıysa, RP prostat kanserini tam tedavi etmiş demektir. Tüm prostat çıkarıldığı için operasyon sonrası PSA ölçülemeyecek değerlere (sıfıra yakın )düşmelidir. Cerrahi genellikle 2-5 saat sürer. Prostatınız çıkarılıp mesaneniz ile üretranız yeniden uç uca bağlanacağından penisinizden bir sonda takılacaktır. Bu sonda mesanenizden idrarınızı dışarı akıtacaktır. Her cerrahide olduğu gibi, burada da komplikasyon ihtimalleri vardır. Üroloğunuz bunları size anlatacaktır. Ameliyattan sonra yoğun bakım odasında uyanacaksınız ve daha sonra odanıza alınacaksınız. İdrarınız kanamalı ya da bulanık ise paniğe kapılmayınız. Kullanılan cerrahi yaklaşımının tipine ve sizin kendi sağlık durumunuza bağlı olarak 3-6 gün içinde evinize dönersiniz.

Radyoterapi (ışın tedavisi)

Radikal prostatektomiye alternatif olabilecek bir tedavidir. Prostata lokalize prostat kanserlerinde 10 yıllık sonuçlar cerrahi tedaviye yakındır. Ancak daha geç sonuçlar kesin olmamakla beraber biraz daha cerrahi tedavi lehinedir. Radyasyon tedavisi özellikle kapsül dışına taşmış ancak halen kapsülün kanser etrafındaki dokularda sınırlı olduğu düşünülen vakalara da uygundur. Radyasyon tedavisinin amacı kanserli hücreleri öldürerek onların yerini normal hücrelerle değiştirmektir. Kanserin üzerine, küçük dozlarda radyasyon ışınlanabilir ya da prostat içine direk olarak radyasyonlu maddeler yerleştirilebilir. Hangi yöntem olursa olsun radyasyon seviyesi sizin ve çevrenizdeki insanlar için güvenlidir. Tedavi başladığında çoğu kanser hücresi hasara uğrar ve ölür. Bunun yanında bazı normal hücreler de etkilenir. Tedavi devam ettiği için kanser hücrelerinin yıkılması devam eder, yaralanmış normal hücreler kendilerini tamir ederler. Tedavi sonunda, hücreler 12-18 ay boyunca ölmeye devam ederler normal hücreler kanser hücrelerinin yerini alır.

Tedavi öncesi radyasyon onkoloğunuz hastalığınız ve sizin sağlık durumunuzu göz önünde bulundurarak bir tedavi planlayacaktır. Tedaviye başlamadan önce, size bir simülasyon yapılacak. Bu işlem esnasında radyasyon alacak bölgeler tespit edilecektir.
Radyoterapinin de yan etkileri arasında idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma, ani idrar sıkışması ve ishal erken devrelerde görülürken geç devrelerde ereksiyon problemleri (sık olarak), mesane kapasitesinde küçülme, idrar yollarında darlıklar oluşabilir.

Büyüme ve yayılmanın yavaşlatılmasına yönelik tedaviler:

Hormon tedavisi: Birçok prostat kanser hücresi büyümek için testosteron denilen erkeklik hormonuna ihtiyaç duyar. Bu tedavide amaç testosteron kaynağını ortadan kaldırmak ya da üretimini bloke etmektir. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemler:

a)Östrojen: Östrojen prostat kanseri tedavisinde de zaman zaman kullanılabilen bir kadın hormonudur. Erkekler östrojen alırsa testosteron düzeyleri düşer. Ancak östrojen kullanımının bazı ciddi yan etkileri olabileceğinden kullanımı çok yaygın değildir. Günde bir tablet östrojen almak bulantı, kusma, memelerde büyüme ve hassasiyet, kalp ve damar problemleri (vücutta fazla sıvı birikmesi, damarlarda pıhtı oluşması, inme, kalp krizi) ve cinsel isteğin azalması gibi yan etkilere neden olabilir.

b)Orşiektomi: Orşiektomi testislerin ameliyat ile alınması işlemidir. Cerrahi kastrasyon da denilir. Testosteron üreten en önemli kaynak vücuttan uzaklaştırıldığı için tümörün büyümesi yavaşlar. İktidarsızlık ve sıcak basması gibi yan etkileri olabilir. Bu ameliyatın yapılması için genellikle hastanede yatmanız ve genel anestezi (narkoz) almanız gerekmeyebilir. Ameliyattan hemen sonra evinize gidebilirsiniz.

c)Medikal kastrasyon: Testislerin testosteron üretimi ameliyat yapılmaksızın da durdurulabilir. Medikal kastrasyon testislerin testosteron üretimini durdurmakta cerrahi kastrasyon kadar etkilidir. Bu amaçla kullanılan ilaçlara LHRH analogları denir. Türkiye de bulunan ilaçlar Zoladex, Lucrin ve Decapeptyl dir. Ayda bir kez enjeksiyon ile uygulanırlar. Sıcak basması, iktidarsızlık, memede büyüme ve hassasiyet, cinsel isteğin azalması ve bulantı gibi yan etkilere neden olabilirler.

İleri dönemde hastalık hormonal tedaviye cevapsız hale geldiği durumlarda kemoterapi tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda hastalığın nüksü açısından yüksek risk taşıyan ve özellikle genç yaştaki hastalarda daha erken dönemlerde de kemoterapinin tedavinin bir parçası olarak kullanılması söz konusu olmaktadır.
Unutulmaması gereken önemli noktalardan biri uygun tedavininiz başladıktan sonra da doktorunuz ile irtibatı kesmemelisiniz. Takiplerinizde doktorunuz muayene ve serum PSA kontrolü yapacak ve sonuçlar doğrultusunda genel olarak hastalığınızın seyri hakkında sizi bilgilendirecek ve dönem dönem tedavinizde değişiklikler önerecektir.

Prostat kanserinin oluşumunu engelleyebilecek ve dolayısıyla erkekleri hastalıktan mutlak koruyabilecek bir yöntem henüz bilinmemekle birlikte, hastalığın erken tanısının ve erken tanındığı takdirde tedavisinin mümkün olabileceği unutulmamalıdır...
Highslide JS
Şekil 1: Radyoterapi ünitesi
Highslide JS
Şekil 2: Radikal prostatektomi ameliyatı sonrası çıkarılan prostat dokusu ve ekleri
Highslide JS
Şekil 3: Radikal prostatektomi sırasında prostat, seminal vezikül ve meni kanalı çıkarılır ve idrar kanalı mesaneye yeniden ağızlaştırılarak idrar sondası yerleştirilir.

  • •  Prostat kanseri nedir?
  • •  Belirtileri nelerdir? Nasıl tanı konulur?
  • •  Prostat biyopsisi nedir? Nasıl yapılır?
  • •  Prostat kanseri ile yaşamak
  • •  Tedavi seçenekleri nelerdir?
  • •  PSA nedir?
  • •  Radikal prostatektomi sonrası normal olan ve olmayan bulgular
  • •  Profesyoneller için