DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
BPH'da girişimsel tedavi seçenekleri
Girişimsel Tedavi
BPH’lı olguların büyük bölümünün tedavisinde açık prostatektomi ve TURP altın standart olarak kabul edilmesine karşın hala ciddi yan etkilere sahiptir. Bu nedenle son iki dekatta pek çok alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine tanık olmaktayız.
Her ne kadar kardiyak veya pulmoner komorbiditesi olanlar, antikoagulan tedavi alanlar, TURP veya açık ameliyat istemeyenler için bir seçenek gibi geliştirilmiş olsa da günümüzde; minimal invaziv girişimler açık prostatektomiye, TUR’a, ve hatta uzun süren medikal tedavilere ciddi rakip olma yolundadır.

Hafif Girişimler:
Yakınmaları fazla olmayan veya ameliyat için yüksek riski taşıyan, düşkün, kanama riski fazla olanlarda tercih edilebilecek yöntemlerdir.
-Prostatik stentler; spiral boru şeklinde, idrar kanalını açık tutmak amacıyla prostat içinden geçen idrar yoluna yerleştirilen gereçlerdir. Anestezi gerektirmezler ancak özellikle uzun süreli kullanımda sık sorun çıkarmaları en önemli dezavantajdır.
-Transüretral balon dilatasyon; dar bölgede, uygun çaplı bir balon şişirilmek suretiyle idrar akımı sağlanmaya çalışılır.
-Kateterizasyon ya da sonda uygulaması; yine ciddi tıbbi sorunları nedeniyle diğer tedaviler uygulanamayan, kısa yaşam beklentisi olan hastalarda idrar tıkanıklığını gidermenin bir yolu olabilir. Sonda mesanede sürekli kalabilir veya 6-8 saatte bir aralıklı olarak takılıp çıkartılabilir.

Cerrahi Yöntemler:

İlaç tedavileri yetersiz kaldığında, tıkayıcı prostat dokusunun çıkartılması diğer bir ifade ile cerrahi tedaviler gündeme gelecektir. Ayrıca, böbrek işlevlerinde bozulma meydana gelmesi, tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, hiç işeyememe, idrar kesesinde taş, ciddi ve tekrarlayıcı kanamalar olması durumlarında cerrahi tedavi zorunlu hale gelir. Cerrahi dışı yöntemlerle karşılaştırıldığında idrar yakınmalarında düzelme şansı daha fazladır. Ancak, cerrahi tedavilerin risk ve istenmeyen durumlara yol açma olasılığı daha yüksektir. Selim prostat büyümesi için uygulanan tedaviler diğer yöntemlerde olduğu gibi prostat kanserini tedavi etmez ve daha sonraki kanser gelişimi riskini azaltmaz.
Büyüyen prostat üretral yolla (transüretral rezeksiyon-üretradan geçerek prostatın çıkarılması) yada açık cerrahi girişimle çıkarılır. Cerrahi yöntem prostatın büyüklüğüne ve hastanın sağlık durumuna göre belirlenir. Prostatektomi terimi aslında yapılan işlemin tam karşılığı değildir. Yapılan işlem idrar yolunu tıkayan prostat kısmının çıkarılması yani adenomektomidir (adonomların alınması). Gerçek prostat ve fibröz kapsül çıkarılmaz. Tüm prostatın çıkarılması (radikal prostatektomi) sadece prostat kanserlerinde uygulanır.

BPH nın cerrahi tedavisi için kullanılan temel yöntemler şunlardır:


1-Açık prostatektomi: Açık cerrahi yöntem prostatın büyüklüğü ile ilgilidir. Genellikle 60 gr'dan büyük prostatlarda uygulanan bir yöntemdir. Abdominal veya perineal insizyonla adenom dokusu çıkartılır. Açık prostat ameliyatı büyük prostatı olan hastaların tedavisinde etkinliği en yüksek olan tedavi şeklidir. Buna karşın komplikasyonları da daha fazladır.Ayrıca, BPH ile birlikte büyük bir mesane taşı varlığında veya kapalı ameliyatlar için pozisyon vermeyi engelleyebilecek ortopedik sorunlar bulunduğunda yine açık ameliyat tercih edilebilir. Açık operasyonda karnın alt bölgesinden kesi yapılarak prostat çıkartılır. Operasyon sonrasında hafif-orta şiddette ağrı olabilir. İdrar sondası çoğunlukla 5-7 günde çekilir ve bu süre içinde hastanede kalınması gerekmektedir.
2-Kapalı Prostat Ameliyatları: Gerek hastaların doktora daha erken başvurması ve erken dönemde tanı konması ve gerekse endoskopik yöntemlerin çok büyük gelişmeler göstermesi cerrahi tedavilerin büyük çoğunluğunun kapalı girişimler şekline dönmesini sağlamıştır. Kapalı ameliyatlar, idrar yolundan içeriye girilip kamera görüntüsü yoluyla doğrudan gözlem altında özel aletler kullanılarak uygulanan girişimlerdir. Cerrahiden sonra erken ve geç dönemde bazı geçici veya kalıcı sorunlar olabilmektedir. TURP sonrası erken dönemde kanama ve enfeksiyon; açık operasyon sonrasında buna ek olarak yara iyileşmesinde sorunlar görülebilir. Geç dönemde ise ejakülasyon sıvısının (meni) mesane içine geri kaçması, ender olarak idrar kanalında darlık veya penis sertleşmesinde (ereksiyon) zayıflama gözlenebilir.
 • Transüretral rezeksiyon (TUR-P): Üretradan endoskopik cihazlarla girilerek prostat dokusu kazınır. BPH tedavisinde en yaygın olarak kullanılan cerrahi yöntemdir. Bütün kapalı ameliyatlarda olduğu gibi idrar kanalından içeriye girilerek büyümüş prostat dokusu küçük parçalar halinde kesilip çıkartılır. Açık ameliyat kesisi olmadığından idrar sondasının çıkarılması ve hastanede kalma süresi birkaç günle sınırlıdır. İdrar yakınmaları, hastaların TURP ile yaklaşık %90’ında, açık ameliyat ile ise %95’inde önemli ölçüde düzelme göstermektedir.
 • Transüretral insizyon(TUIP): Prostat hacmi küçük fakat ciddi idrar tıkanıklığı yakınması olan hastalarda tercih edilmektedir. TUIP’te prostat dokusu kesilerek çıkartılmaz, bunun yerine mesane boynuna ve prostat içine bir veya iki adet küçük çizik yapılarak idrar kanalı genişletilir.
 • Transüretral vaporizasyon(TUVP): idrar yolundan içeriye girildikten sonra TURP işleminde olduğu gibi dokuların kesilerek çıkartılması değil elektrik enerjisi kullanılarak buharlaştırılması ile uygulanan yöntemdir. Kanama ve vücutta sıvı birikimi riski azdır.
 • 3-Lazer Ameliyatları: Büyümüş prostat dokusunun cerrahi olarak tedavi edilmesinde kullanılan enerjilerden bir tanesi de lazer enerjisidir. Lazer kullanılarak yapılan ameliyatlar kapalı, diğer bir ifade ile endoskopik, prostat ameliyatlarına çok benzer yöntemler ve aletler kullanılarak uygulanmaktadır. Yöntem tanımları kullanılan lazer enerjisi türüne göre farklılık göstermektedir. İki teknik diğerlerine göre daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar, Holmium lazerle prostat ameliyatları (HoLAP ve HoLEP) ve yeşil ışık (greenlight) olarak bilinen fotoselektif prostat buharlaştırmasıdır (PVP). HoLAP ve HoLEP, Holmium lazer enerjisi kullanılarak prostatın buharlaştırılması veya kesilerek dışarı alınması şeklinde uygulanan yöntemlerdir. Daha az kanamaya yol açması, iyileşme süresinin kısa olması ve büyük prostatlara da uygulanabilmesi avantajlarıdır. Greenlight, HoLAP tekniğinde olduğu gibi yüksek enerjili lazer ile prostatın buharlaştırılması esasına dayanmaktadır. Kanama riskinin azlığı ve kısa hastanede kalış süresi en önemli avantajları olarak ileri sürülmektedir. Greenlight, BPH' ın cerrahi tedavisi için uygulanan geliştirilmiş yeni bir sistemdir. Bu teknoloji, BPH tedavisinde TUR-P tekniğinin başarısı ile yan etkisi çok az olan lazer uygulamasını bir araya getirerek tedavi sunar. Greenlight ile prostat ameliyatları prostat büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 30-45 dakikada yapılabilmektedir. Lazer ışınları prostatın dokusuna yöneltilerek çabuk ve non-invazif bir şekilde prostatı kansız bir şekilde buharlaştırır. Hastalar operasyon sonrası normal vücut fonksiyonlarına kısa sürede geri dönebilir ve cinsel performansları ile ilgili problem yaşamazlar.
Prostat ameliyatı ister kapalı ister açık olsun, amaç ortasından geçen idrar yolunun açılması ve hastanın rahat idrar yapmasının sağlanmasıdır.
Highslide JS
Şekil 1: TUR-P ameliyatının şematik görüntüsü
Highslide JS
Şekil 2: Operasyon öncesi ve sonrası endoskopik görünüm
Highslide JS
Şekil 3: TUR prostat ameliyatı öncesinde ve ameliyat sırasındaki endoskopik görünüm
Highslide JS
Şekil 4: TUR prostat ameliyatı sonrasında çıkarılan prostat doku parçacıkları
Highslide JS
Şekil 5: Greenlight (yeşil ışık-lazer tedavisi) ameliyatı öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrasındaki endoskopik görünüm

 • •  Prostat nedir? Ne işe yarar?
 • •  Prostat büyümesi nedir?
 • •  Belirtileri nelerdir?
 • •  BPH tanısı nasıl konur?
 • •  Medikal tedavi seçenekleri nelerdir?
 • •  BPH'da girişimsel tedavi seçenekleri
 • •  Profesyoneller için