DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Bazı testis kanseri tipleri ve özellikleri
Bazı Testis Kanseri Tipleri ve Özellikleri
Seminom:
%40 görülme oranı ile en sık görülen tümördür. 3 histolojik alt tipi
tanımlanmıştır; bunların içinde en sık %85’lik oranla klasik tip seminomlar görülmektedir. Yuvarlak bir şekli ile sert elastiki yapısı vardır. Öncelikle lenf damarları yoluyla vücuda yayılır ( metastaz yapar). Tümör radyoterapi ve kemoterapiye çok iyi cevap verir.

Embriyonel Karsinom: %20-25 oranında görülür. Genellikle küçük, sınırları düzensiz kitle olarak karşımıza çıkar.

Koryokarsinom: %1’den daha az görülür. Karşımıza ilginç bir biçimde testis içi küçük bir kitleye rağmen bu kitleye ait uzak metastazla gelebilir. Erken safhada kan damarları yoluyla metastaz yaparlar ve agresif davranış gösterirler. Koryonik gonadotropin ürettikleri için beta hCG ile süratle teşhis edilebilirler. Sıklıkla diğer tiplerle kombinedir.

Teratom: % 5-10 oranında görülür. Birden fazla germ hücre tabakası içeren teratomlar hem çocuk hem de erişkinlerde görülebilir. Sertçe homojen tümör, kas, kıkırdak ve kemik dokusu içerir. Bir kapsülle sınırlanmıştır ve çocuklarda iyi huylu
görünürse de erişkinlerde potansiyel malign tümör olarak kabul edilir.

Yolk sac tümör:
Bebek ve çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. Erişkinlerde sıklıkla diğer histolojik tiplerle birlikte bulunur ve alfa fetoprotein (AFP) üretimiyle ilişkilidir. Homojen, sarımsı ve müsinöz görünümü vardır.

Karışık hücre tipleri içeren testis tümörleri: %40 oranında görülürler. Çoğu teratom ve embriyonel karsinom karışımından oluşan teratokarsinomlardır.

Germ hücreli olmayan tümörler: Tüm testis tümörlerinin %5-10’unu oluşturur. En sık görüleni Leydig hücreli tümörlerdir ve bu tümör tüm testis tümörlerinin %1-2’sini oluşturur. Ergenlik çağı öncesi dönemde 5-9 yaş arası ve 25-35 yaşları arasında olmak üzere iki dönemde sık görülür. Germ hücreli tümörlerin aksine inmemiş testis (kriptorşidizm) ile ilişkili değildir ve nedeni bilinmemektedir. Ergenlik öncesi dönemde kıllanma, erişkin dönemde ise hormonal dengesizliğe bağlı olarak feminizasyona, iktidarsızlığa, azalmış cinsel isteğe (libido ) ve göğüslerde büyümeye (jinekomasti) neden olabilir. Çocuklarda iyi karakterdedir ancak erişkinlerde %10 habisdir. İdrar 17 ketosteroid atılımı selim ve habis lezyonların ayırt edilmesinde yararlı olabilir.
Sertoli hücreli tümörler bebeklik dönemi dahil tüm yaş gruplarında görülebilir. Genellikle selim karakterde olmalarına rağmen %10’u habis davranış gösterir. Gonadoblastomlar, tüm testis tümörlerinin yaklaşık %0.5’ini oluşturur. Tüm yaş gruplarında görülebilmelerine rağmen özellikle 30 yaş altında görülürler. 20 cm’den daha büyük kitle ile karşımıza gelebilirler. Hastaların büyük kısmı dış görünüş olarak dişidir ve bu hastalar primer amenore veya karın alt kısmında kitle nedeniyle karşımıza çıkabilirler. Erkek dış görünüşlü olan hastalar daha çok inmemiş testis (kriptorşidizm ) veya hipospadias şikayeti ile başvururlar. Bilateral olma olasılığı yüksek olduğundan (%50) hastalara bilateral orşiektomi yapılmalıdır. Gonadoblastomlu hastalarda tedaviye cevap mükemmeldir.

Testisin Sekonder (testis içi hücrelerden kaynaklanmayan)Tümörleri: Tüm testis tümörlerinin %5’ini oluşturan lenfomalar, 50 yaş üzeri hastalarda en sık görülen tümördür. Ortalama görülme yaşı 60’dır. Hastaların dörtte biri genel semptomlarla (halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık) karşımıza çıkmasına rağmen, çoğunlukla testiste ağrısız büyüme ile kliniğe başvururlar. %50’si iki taraflıdır. İki taraflı hastalıkta ve diğer odaklarda da lenfoma varsa yaşam süresi kısadır.

Metastatik testis tümörleri: Genelde tüm vücuda yayılmış testis dışı organ kaynaklı kanseri olan hastaların otopsilerinde testisin de incelenmesi sırasında tespit edilir.
Oldukça nadirdirler. En sık rastlanılan kanser odakları sırasıyla prostat, akciğer, sindirim sistemi, cilt kanserleri ve böbreklerdir.

  • •  Testis tümörü hakkında genel bilgiler
  • •  Testis tümörü nedir?
  • •  Testis tümörü belertileri nelerdir? Nasıl tanı konur?
  • •  Bazı testis kanseri tipleri ve özellikleri
  • •  Testis tümöerinde takip ve tedavi
  • •  Tedavi sonrası yaşam