DUYURULAR
Sitemiz yayın hayatına başlamıştır.(2009-01-24)
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Bizi Nereden Duydunuz ?
Üroonkoloji Nedir?
Üroloji
Erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi ve böbrek nakli de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir.

Üroloji ana blim dalı 6 alt anabranşta hizmet sunmaktadır:

1.Üro-onkoloji (Kanserler)
2.Çocuk Ürolojisi  (Pediatrik Üroloji)
3.Kadın Ürolojisi (Ürojinekoloji)
4.Androloji ve İnfertilite (Erkek Cinsel Sağlığı ve Kısırlık)
5.Endoüroloji
6.Nöroüroloji

Üroonkoloji

Böbrek, mesane, prostat, testis kanserleri başta olmak üzere diğer ürolojik organların kanserleri ve BPH ile ilgilenen üroloji alt bölümüdür. Üroloji hastalarının en fazla yoğunlaştığı alt branşını oluşturmaktadır. Ürolojik kanserler erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olmakta ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Bu yüzden her türlü idrar bozuklukları, idrardan kan gelmesi(özellikle ağrısız pıhtılı kanama olması), yumurtalıklarda ağrısız şişlik olması, idrarda kanama ile beraber kilo kaybı ve karın yan boşluklarında ağrı olması durumlarında hiç beklemeden üroloji kliniğine başvurulmalıdır.